افسردگی روی مدار “تنفر” در مغز تأثیر می گذارد

 گروهی از متخصصان علوم روانپزشکی در انگلیس و چین با

استفاده از تصاویر مغزی دریافته اند که افسردگی اغلب مدار موسوم به “مدار تنفر” را در مغز باز می کند.

 به گزارش سرویس بهداشت و درمان ایسنا، جیان فنگ فنگ از متخصصان دانشگاه وارویک و دستیاران وی از سیستم اسکن برداری FMRI استفاده کردند تا فعالیت مغز را در ۳۹ بیمار افسرده شامل ۲۳ زن و ۱۶ مرد، با ۳۷ نفر دیگر در گروه کنترل که افسرده نبودند، مقایسه کنند.
در یک مطالعه اولیه که از سوی دکتر سمیر زکی از کالج دانشگاه لندن انجام گرفت نیز مداری شناسایی شد که این مدار در صورت نشان دادن تصاویر افراد نفرت آور به شرکت کنندگان، سه منطقه از مغز را به هم متصل می کرد.
به گزارش شبکه خبری یوناتیدپرس، این متخصصان متوجه شدند در افراد افسرده، فعالیت این مدار متفاوت است. در واقع بیماران افسرده کمتر در معرض متنفر شدن از دیگران هستند.
دکتر فنگ معتقد است: یک احتمال برای باز شدن مدار تنفر در افراد افسرده، ناتوانی آن ها در کنترل و درک موقعیت های اجتماعی و افراد دیگر است که تعادل احساسی آن ها را دچار اختلال می کند.

 بنا بر این گزارش، اتصال این سه منطقه از مغز به یکدیگر در واقع موجب ایجاد مدار تنفر و در نتیجه ایجاد حس نفرت در انسان می شود.

پزشکان مجرب درمانگران حکیم و ساعات حضورشان

  • 1
  • 2