پیاده‌روی کنید تا بیشتر زندگی کنید

محققان می‌گویند برای این منظور ۲۰ تا ۴۰ دقیقه پیاده روی روزانه

 کافی است. محققان آمریکایی در این پژوهش نرخ مرگ و میر را در مردان ۷۰ تا ۹۲ ساله‌ای که زندگی بدون تحرک و ساکن داشتند با گروهی از مردان در همین رده سنی که در سطوح مختلف تحرک و تناسب اندام داشتند، مورد مقایسه قرار دادند.این پژوهشگران دریافتند که به ازای هر ۲ دقیقه ورزش کردن احتمال مرگ و میر تا ۱۰درصد کاهش پیدا می‌کند.
  
در این پژوهش دکتر پیتر کوکینوس و دستیاران وی از مرکز پزشکی امور سالخوردگان در واشنگتن و پالوآلتو در کالیفرنیا روی بیش از ۳۰۰۰ مرد داوطلب مطالعه و آزمایش کردند. سابقه پزشکی این افراد به همراه اطلاعاتی چون وزن و استعمال دخانیات مورد بررسی قرار گرفت و نرخ مرگ و میر در بین این داوطلبان در طول یک دوره ۶‌ساله به ثبت رسید. دکتر کوکینوس درباره یافته‌های خود اظهار کرد: پیغام کلی این است که هرچند پیری و مرگ اجتناب ناپذیر است اما هر‌دو پدیده را می‌توان بسادگی و با حفظ یک الگوی زندگی فعال و با تحرک در هرگروه سنی به تاخیر انداخت.

پزشکان مجرب درمانگران حکیم و ساعات حضورشان

  • 1
  • 2