سالخوردگان بیشتر مستعد ابتلا به بیماریهای پوستی هستند

دانشمندان دانشگاه کالج لندن در انگلیس دریافته‌اند که چرا افراد

 سالخورده بیشتر مستعد

ابتلا به عفونتها و سرطانهای پوستی هستند.

این محققان نشان داده‌اند که سیستم دفاعی بدن در ناحیه پوست تحت تاثیر یک ناتوانی ناشی از افزایش سن در جابه جایی واکنش‌های تدافعی ضروری برای حفاظت از این عضو قرار می‌گیرد.
 
به گفته محققان؛ این کشف در پیشگیری، کنترل و درمان بسیاری از بیماریهای پوستی ناشی از افزایش سن و پیری بسیار حائز اهمیت است.
 
پروفسور آرنه اکبر که سرپرستی این تیم پژوهشی را برعهده داشته می‌گوید: به طور کلی سالخوردگان بیشتر مستعد ابتلا به عفونتها هستند و مطالعات ما بر روی پوست این افراد یک دلیل برای این آسیب پذیری بالا نشان می‌دهد. البته پی بردن به ریشه مکانیسم‌هایی که باعث افزایش این آسیب پذیری می‌شوند کار دشواری است اما در این تحقیق حداقل یک دلیل موجه برای این امر پیدا شده است.
 
بررسی‌ها نشان داده است: عملکرد سلولهای ایمنی T شکل در افراد سالخورده هیچ مشکل یا اختلالی ندارد اما آنچه که سیستم ایمنی پوست این افراد را ضعیف می‌کند در واقع ناتوانی بافت پوست برای جذب این سلولها در محل و زمان مورد نیاز است که این امر منشا کاهش توان ایمنی آنها است. این یافته درعین حال علت آسیب پذیری بیشتر این گروه سنی را در برابر سایر بیماریها مانند عفونتهای ریوی توجیه می‌کند.

پزشکان مجرب درمانگران حکیم و ساعات حضورشان

  • 1
  • 2