افزایش افسردگی پس از سن ۴۰ سالگی

 بررسی ها نشان می دهد در سن ۴۴ سالگی خطر ابتلا به افسردگی

افزایش می یابد.  به نقل از پایگاه اینترنتی دانشگاه warwick طی مطالعاتی برروی دو میلیون نفر از ۸۰ کشور در جهان مشخص شده است خطر ابتلا به افسردگی در جوانان و سالخوردگان بسیار کمتر مشاهده می شود و بیشترین آمار افسردگی در بین میانسالان به چشم می خورد. البته در بین میانسالان زن و مرد تفاوت هایی وجود دارد به طوری که خطر ابتلا به این بیماری به ترتیب در زنان و مردان از سن ۴۰ و ۵۰ سالگی به بعد شروع می شود.
 
بیماری افسردگی برای تمام افراد از قبیل مردان، زنان، مجردها، متاهل، ثروتمندان و فقرا ممکن است رخ دهد. اما دلیل این مساله که چرا بیشتر میانسالان افسرده می شوند هنوز ناشناخته است و دلایل متعددی را عامل این مساله می دانند یکی از احتمالات این است که افراد، نقاط قوت و ضعف خود را می پذیرند اما در میانسالی نقاط ضعف خود را سرکوب می کنند.

احتمال دیگر این است که در این سنین، افراد خود را بیشتر با هم سن و سالان خود مقایسه می کند و همین مقایسه باعث افسردگی آنان می شود.
 همچنین برخی پژوهشگران بر این باورند در میانسالی سلامت ذهنی و شادی افراد کاهش می یابد و در ۵۰ سالگی این مساله بیشتر دیده می شود اما در سن ۷۰ سالگی اگر افراد از سلامت جسمی برخوردار باشند همانند جوانان احساس شادی می کنند. افسردگی وضعیت پیچیده و چالش انگیز است که از هر ۱۰ نفر یک نفر مبتلا به این بیماری است.

پزشکان مجرب درمانگران حکیم و ساعات حضورشان

  • 1
  • 2