قرص های ضد بارداری روی حافظه تاثیر می گذارند

 زنانی که از داروهای کنترل بارداری استفاده می کنند، دچار تغییرات

 

حافظه ای می شوند. به گزارش سرویس بهداشت و درمان ایسنا، شوآن نیلسن از متخصصان اصلی در این مطالعه تاکید کرد: این بررسی ها نشان می دهد استفاده از قرص های ضدبارداری موجود در بازار که روی ترشحات هورمونی تاثیر می گذارند، حافظه را دستخوش تغییر می کند.
وی تصریح کرد: تاکنون مطالعات محدودی در زمینه بررسی تاثیرات مصرف این دارو روی عملکردهای ذهنی انجام گرفته است، این درحالی است که امروزه بیش از ۱۰۰ میلیون زن در جهان از این داروها استفاده می کنند.
به گزارش روزنامه بلومبرگ، نیلسن متذکر شد: هر چند که این داروها موجب آسیب دیدن حافظه نمی شوند اما در واقع نحوه عملکرد حافظه را در به یادآوردن اطلاعات تغییر می دهند و به همین دلیل ممکن است فرد را با مشکل مواجه کند.
شرح این بررسی در مجله «نوروبیولوژی یادگیری و حافظه» منتشر شده است.

پزشکان مجرب درمانگران حکیم و ساعات حضورشان

  • 1
  • 2