الکل نعمت خواب خوب را از انسان سلب می کند

نتایج یک مطالعه جدید روی خواب، ضربان قلب و مصرف الکل نشان 

داده است که الکل با بروز اختلال بی خوابی و پیامدهای آن ارتباط مستقیم دارد.

به گزارش سرویس بهداشت و درمان ایسنا، گروهی از متخصصان ژاپنی و آمریکایی با همکاری هم و به سرپرستی دکتر یوهی ساگاوا از دانشکده پزشکی آکتیا در ژاپن در آزمایشات خود نشان دادند: الکل روی ساختار کلی خواب تاثیر می گذارد و این الگوی کلی را دستخوش تغییر می کند. این متخصصان روی ۱۱ دانشجوی پسر سالم با میانگین سنی ۲۱.۶ سال مطالعه کردند.

به گزارش خبرگزاری یونایتد پرس، این متخصصان مقادیر مختلف مصرف الکل را روی دانشجویان بررسی کردند و دریافتند که این نوشابه ها به جای اینکه در بهبود خواب تاثیری داشته باشند در واقع موجب بی خوابی می شوند و از این حیث می توانند پیامدهای نامطلوب بعدی را روی الگوی زندگی افراد داشته باشند.

این مطالعه در نشریه آنلاین الکلیسم؛ مطالعات بالینی و آزمایشگاهی منتشر شده است.

پزشکان مجرب درمانگران حکیم و ساعات حضورشان

  • 1
  • 2