آسپرين در درمان ميگرن موثر است

نتايج مطالعات پژوهشگران اروپايي حاكي از آن است كه استفاده از

داروي آسپيرين نيز تاثير مشابهي در مقايسه با نسل جديد داروهاي موثر در درمان ميگرن براي كاهش علائم اين بيماران دارد برپايه نتايج پژوهشي كه به تازگي در كنفرانس بين المللي سردرد در رم مطرح شد اثر بخشي داروي آسپيرين در كاهش علائم مبتلايان به حملات ميگرن بانسل جديد داروهاي موثر در درمان ميگرن مانند سوماتريپتان مشابه است نتايج مطالعات اخير پژوهشگران آلماني در باره 312 بيمار مبتلا به ميگرن بيانگر آن است كه مصرف دو قرص آسپيرين 500 ميلي گرمي سردرد مبتلايان به ميگرن رادر بيش از نيمي از موارد ظرف مدت دو ساعت بطور كامل از بين ميبرد كه اين اثر مشابه اثر داروي جديد سوماتريپتان در كاهش سردردهاي ميگرني است.

پزشکان مجرب درمانگران حکیم و ساعات حضورشان

  • 1
  • 2