جدول هفتگی حضور پزشکان

نوشته شده توسط Super User. Posted in شیفت کاری

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

برنامه کشیک پزشکان درمانگاه آزادشهر

ایام هفته

صبح

عصر

شب

شنبه

دکتر متدین

دکتر شادی

دکتر معبودی

یکشنبه

دکتر خسروی

دکتر عباسی

دکتر شادی

دوشنبه

دکتر سلطانی

دکتر فاضل

دکتر حیدری

سه شنبه

دکتر متدین

دکتر عباسی

دکتر سلطانی

چهارشنبه

دکتر عباسی

دکتر افضل نیا

دکتر سلطانی

پنج شنبه

دکتر نوروزی

دکتر عباسی

دکتر رحیم نیا

جمعه

دکتر شادی

 

دکتر معبودی

 

دکتر رحیم نیا