سهامداران

نوشته شده توسط Super User. Posted in سهامداران

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

لیست سهامداران شرکت تعاونی درمانگران حکیم خراسان

ردیف

نام و نام خانوادگی

تعداد سهام

1

محسن عباسی

233

2

بهزاد علیزاده

103

3

محسن حسینی

187

4

نفیسه بلوکی

97

5

علی اکبر سازگار

115

6

احمد نوروزی

97

7

حسن امامی

220

8

زهرا حجاریان ابهری

106

9

حسین طاهری

193

10

عليرضا فاضل علیزاده

196

11

حسین رحمتی

130

12

فریبا فخار

97

13

علی اصغر شفق

88

14

عبدا... نادمی

88

جمع کل

1950

پزشکان مجرب درمانگران حکیم و ساعات حضورشان

  • 1
  • 2