سهامداران

نوشته شده توسط Super User. Posted in سهامداران

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

لیست سهامداران شرکت تعاونی درمانگران حکیم خراسان

ردیف

نام و نام خانوادگی

تعداد سهام

1

محسن عباسی

240

2

بهزاد علیزاده

109

3

محسن حسینی

199

4

علطفه افضل نیا

125

5

صادق افضل علیزاده

100

6

احمد نوروزی

103

7

حسن امامی

109

8

زهرا حجاریان ابهری

112

9

حسین طاهری

106

10

عليرضا فاضل علیزاده

108

11

حسین رحمتی

138

12

فریبا فخار

103

13

علی اصغر شفق

94

14

نفیسه بلوکی

111

15

سیما مدرس یزدی

99

16

عبدا... نادمی

94

جمع کل

1950

 

پزشکان مجرب درمانگران حکیم و ساعات حضورشان

  • 1
  • 2