تعرفه خدمات درمانی

نوشته شده توسط Super User. Posted in اطلاعیه درمانگاه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
ردیف نوع خدمات هزینه خدمات (دولتی)

هزینه خدمات (خصوصی)

مشهد

هزینه خدمات (خصوصی)

شهرستان

محل انجام خدمت
1 تزریق وریدی (بدون سگ 12000 26000 24000 مراکز درمانی
2 تزریق عضلانی (بدون سگ 10000 22000 20000 مراکز درمانی
3 پانسمان مختصر 17000 35000 22000 مراکز درمانی
4 پانسمان نیازمند معاینه پزشک و تمهیدات درمانی 27000 70000 60000 مراکز درمانی
5 بخیه و ترمیم در یک لایه 2.5 سانتیمتر 60000 285000 260000 مراکز درمانی
6 بخیه و ترمیم در یک لایه 2.5 تا 7.5 سانتیمتر 84000 400000 270000 مراکز درمانی
7 بخیه و ترمیم در دو لایه 2.5 سانتیمتر 72000 340000 310000 مراکز درمانی
8 بخیه و ترمیم در دو لایه 2.5 تا 7.5 سانتیمتر 102000 480000 450000 مراکز درمانی
9 سرم درمانی نیم لیتر - یک لیتر 14500 35000 32000 منحصرا در درمانگاه و مراکز بیمارستانی
10 نوار قلب بدون تفسیر و گزارش 19400 72500 67000 مراکز درمانی
11 در آوردن جسم خارجی از ملحتمه سطحیدون تفسیر و گزارش 42000 145000 135000 درمانگاه - سایر مراکز درمانی (متخصص چشم )
12 در آوردن جسم خارجی از قرنیه بدون اسلیت 48000 170000 1500 درمانگاه - سایر مراکز درمانی (متخصص چشم )
13 در آوردن جسم خارجی از قرنیه با اسلیت 72000 257000 237000 درمانگاه - سایر مراکز درمانی (متخصص چشم )
14 تخلیه سرو من سفت شده از گوش 36000 128000 115000 مراکز درمانی
15 خروج جسم خارجی از گوش 48000 170000 155000 مراکز درمانی
16 ختنه و با احتساب وسایل مصرفی -گلوبال 300000 1000000 900000 مراکز درمانی
17 شستشوی معده در موارد خونریزی یا مسمومیت 67900 325000 300000 منحصرا در درمانگاه و مراکز بیمارستانی
18 گذاردن لوله معده توسط پزشک جهت تغذیه و موارد غیر شستشوی معده 43650 200000 180000 منحصرا در درمانگاه و مراکز بیمارستانی
19 قراردادن IUD 720000 255000 230000 مراکز درمانی
20 برداشتن IUD 30000 70000 60000 مراکز درمانی
21 نمونه برداری مخاط واژن 48000 110000 100000 مراکز درمانی
22 کوتریزاسیون گردن رحم 48000 170000 150000 مراکز درمانی
23 وازکتومی یک یا دو طرفه شامل آزمایش اسپرم بعد عمل 270000 970000 890000 مراکز درمانی
24 سونداژ مثانه 18000 80000 70000 مراکز درمانی
25 برداشتن ناخن و ماتریکس ناخن 150000 535000 490000 مراکز درمانی
26 کنترل خونریزی قدامی بینی یک طرفه 78000 280000 250000 مراکز درمانی
27 کنترل خونریزی قدامی بینی دو طرفه 114000 400000 370000 مراکز درمانی
28 سوراخ کردن گوش 48000 170000 155000 مراکز درمانی
           

پزشکان مجرب درمانگران حکیم و ساعات حضورشان

  • 1
  • 2